דף הבית / מעגל החיים / מקוואות / מצוות הטבילה והטהרה

מצוות הטבילה והטהרה

מקוואות

לאחותנו היקרה!
בטוחות אנו שאת שואפת בכל לבך לקיים את המצווה היקרה של טהרת המשפחה כראוי כפי שהנך משתדלת לקיים כראוי מצוות אחרות שבתורה, כגון לאכול בשר כשר, או לצום ביום הכפורים.
אך יתכן מאד שאין את בקיאה בכל פרטי מצוה זו וחשיבותה הגדולה, לכן ברצוננו להביא לפניך כמה מפרטים אלו.

מי אמבטיה ומי מקוה

כשאת עומדת להיטהר נדמה לך שאין זה משנה באיזה מים את עושה כן. את מסתכלת על המים באמבטיה ונדמה לך שהם זהים למים שבמקוה הטהרה. מה אם כן ההבדל ביניהם?
אך התשובה היא פשוטה:
המים שבאמבטיה מנקים אותנו, אך הם לא מטהרים אותנו כי טהרה זו נמצאת, לפי עדות תורתנו הקדושה, אך ורק במי המקוה, וכך מסביר לנו הנשר הגדול והרופא המפורסם מגדולי חכמי ישראל רבי משה בן מימון הידוע בכינוי הרמב”ם: “אין אשה עולה מטומאתה ויוצאת מידי ערוה, עד שתטבול במי מקוה כשר… אבל אם רחצה במרחץ… (ללא טבילה במקום כשר) הרי היא אחר הרחיצה כמות שהיתה קודם הרחיצה, בכרת. שאין לה דבר שמעלה מטומאה לטהרה אלא טבילה במי מקוה (משנה תורה, הלכות איסורי ביאה פרק יא הלכה טז).
חיים אנו בתקופה שהמדע והטכניקה מתקדמים בצעדי ענק ודברים חדשים בעולמו של הקב”ה מתגלים בכל יום, אך ישנם דברים ידועים וגלויים מזמן שהמדע לא יסביר לעולם – ואחד מהם הוא מושג הטהרה.
התבונני נא בתולדות עמנו. כמה אומות גדולות כבר עברו ובלו מן העולם מאז היינו לעם, ואנחנו חיים וקיימים ובטוחים בהמשך קיומנו לעולם. מה הוא סוד קיומנו? – חיינו על פי התורה המגלה לנו את סודות הבריאה שהקב”ה ברא על פי תוכנית קבועה מראש הנמצאת כולה בתורה!

חשיבות השמירה על טהרה המשפחה

אחד מסודות אלו הוא סוד הטהרה של בת ישראל. בזכות הטהרה המשכנו להתקיים כעם בעולם. בזכות הטהרה נמשכת שרשרת הדורות של האם היהודיה המקימה משפחה יהודית למופת, שבניה ממשיכים את מסורת העם וקיום המשפחה מתוך אהבה ומסירות הדדית. הטהרה היא יסוד שלום הבית היהודי שהיה למופת בכל הדורות.
הטהרה היא יסוד לקשר הנפשי של היהודי עם עמו ועם אלוקיו. לכן העונש של אי שמירת הטהרה הוא כרת – כריתת הנפש ממקור מחצבתה בעולם העליון. וגם כאן בעולמנו אי שמירת הטהרה גורם להרס המשפחה, לכתם נצחי על הבנים והבנות, לאבדן ערכה של האשה בעיני בעלה והפסק האהבה והמסירות בינה ובין דורותיה.
סודות אלו נמסרו לידיך, התזלזלי בהם?
הרי שמירת הטהרה רק לטוב לך – התסכני את כל שפע הטוב הזה? אך ורק מפני שנדמה לך שהמדע עוד לא הגיע להבנת דברים אלו.
בשנים האחרונות גם רופאי כל העולם, פרופסורים גדולים כבר למדו משהו מן הסוד הזה. הם לא הבינו מדוע נשים יהודיות אינן חולות בסרטן הרחם ובמחלות עור למיניהן ועוד… ואז חקרו ומצאו כי הסיבה היא היסוד הגדול של שמירת טהרת המשפחה.
לכן בטוחות אנו שתוציאי את המסקנה ההגיונית מדברים אלה ומהיום והלאה תזכי להיות בין בנות ישראל הזוכות לטהרה ולכל טוב הנובע ממנה הן בגשמיות והן ברוחניות.

בואי ותתקשרי אלינו ונעזור לך, ללמוד את כל הדרוש כי עוד פרטים שונים עליך לדעת, שלא נוכל לפרט כאן.
קבלי על עצמך את טהרת בת ישראל ותזכי לכל הטוב הטמון בסוד הנצחי של קיום עמנו, ובהמשך הדורות הישרים והברוכים של משפחתך.

מקוואות