אגרות

מקוואות

נשים

טבילה במקוה כללית לנשים כולל מקלחת 8 יורו

טבילה במקוה כללית לנשים כולל אמבטיה 10 יורו

טבילת חרום 12 יורו (כל טבילה שאינה בשעת פתיחת המקוה)

טלפון: 357-24-828-770
דואר אלקטרוני: mikvah@jewishcyprus.com

מקוואות