בתי כנסת

א. הגדרתו ותפקידו:

1. בית הכנסת משמש למקום תפילה ולימוד תורה, ולא יעשה בו שום שימוש של חול.

2. ניתן לערוך בבית הכנסת שמחות כגון: ברית מילה, בר מצוה, שבת חתן, חתונה וכן אזכרות בתיאום מראש עם הגבאים ותוך שמירה על גדרי הצניעות וההלכה.

3. הבאים בשערי בית הכנסת (גברים ונשים) יכבדו את המקום בלבושם הצנוע כיאה לבית מקדש מעט.

4. הישיבה בבית הכנסת תהיה נפרדת בין הגברים לנשים.

5. הכיבוד המוגש בבית הכנסת יאושר על ידי רב בית הכנסת.

ב. סמכות:

6. כל ענייני בתי הכנסת שבקפריסין יהיו על פי ההלכה ועל פי הוראות הרב הראשי לקפריסין הרב אריה זאב רסקין.