Η Αρχιραββινεία

Ο ραββίνος Άριε Ζεέβ Ράσκιν είναι ο Αρχιραββίνος της Κύπρου και ο Ραββίνος της Μεγάλης Συναγωγής
Κύπρου.

Ο ρ. Ράσκιν ασκεί τα καθήκοντά του ως Αρχιραββίνος της Κύπρου από το 2003 και ηγείται του
Κυπριακού Εβραϊσμού με βαθειά πίστη και απόλυτη προσήλωση.
Η επίσημη ανάθεση των καθηκόντων του τελέσθηκε από κοινού από τον Αρχιραββίνο του Ισραήλ, ρ.
Ιονά Μέτσγκερ και τον εκπρόσωπο του ρ. Τζόναθον Σάκς του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσία
Ραββίνων του Ραββινικού Κέντρου Ευρώπης (Rabbinical Center of Europe – RCE), διπλωματών και
κυβερνητικών αξιωματούχων. Η τελετή έλαβε χώρα στον χώρο της Συναγωγής, όπου ο ρ. Ράσκιν
καλύφθηκε με το παραδοσιακό ‘Ταλίτ’, αναλαμβάνοντας επίσημα την ηγεσία της Εβραϊκής Κοινότητας
στην Κύπρο.

Από την εγκατάσταση του ρ. Ράσκιν στην Κύπρο, αυξήθηκαν τα μέλη της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας,
η οποία αριθμεί σήμερα περί τις 3.000 οικογένειας, που αντιστοιχούν στο 1% του πληθυσμού της
Κύπρου. Με την αύξηση των μελών της, η ηγεσία της αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Ο Αρχιραββίνος
Ράσκιν πράττει το παν εκπροσωπώντας την Εβραϊκή Κοινότητα κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο
ενώπιον των τοπικών κρατικών αρχών και των διεθνών φορέων και οργανισμών, προβάλλοντας τα
ζητήματα που απασχολούν τους πιστούς.

Ο Αρχιραββίνος Κύπρου, Άριε Ζεέβ Ράσκιν, εργάζεται εντατικά προκειμένου οι Εβραίοι της Κύπρου να
απολαμβάνουν απόλυτη θρησκευτική ελευθερία και να διαβιούν σύμφωνα με τις επιταγές της
Εβραϊκής ζωής δίχως περιορισμούς.

Το γραφείο του Αρχιραββίνου βρίσκεται παραπλεύρως των εγκαταστάσεων της Μεγάλης Συναγωγής
Κύπρου, επί της οδού Απολλοδώρου 4 στην Λάρνακα (6020).

Για την διευθέτηση συνάντηση με τον Αρχιραββίνο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Γραφεία της
Αρχιραββινείας Κύπρου τις εξής ημέρες και ώρες:
Δευτέρα – Πέμπτη, 09:00-17:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : (00357) 24 668753
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : office@rabbinatecyprus.org

Chief Rabbi of Cyprus Arie Zeev Raskin
Αρχιραββίνος της Κύπρου – Άριε Ζεέβ Ράσκιν

 

Chief Rabbi Raskin with Archibishop George III
Chief Rabbi Raskin with Archibishop George III

Chief rabbi Raskin with President Nikos Christodoulides
Chief Rabbi Raskin with former President Nicos Anastasiades
Chief Rabbi Raskin with former President Nicos Anastasiades
Wtih former President Demetris Christofias
Wtih former President Demetris Christofias
With former President Tassos Papadopoulos
With former President Tassos Papadopoulos