αρχική σελίδα / Η Αρχιραββινεία

Η Αρχιραββινεία

Αρχιραββινεία Κύπρου

Η Αρχιραββινεία της Κύπρου είναι ο ύπατος ραββινικός φορέας στην Κύπρο.

Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τον διορισμό ραββίνων, τον καθορισμό ραββινικών κανόνως, την
λειτουργία του πλαισίου τήρησης και ελέγχου εφαρμογής των κανόνων «Κασρούτ» κ.ά.

Η Αρχιραββινεία διευθύνεται από τον Αρχιραββίνο Κύπρου, ρ. Άριε Ζεέβ Ράσκιν.

Τα γραφεία της Αρχιραββινείας και το γραφείο του Αρχιραββίνου βρίσκονται στην πόλη της Λάρνακας
στην διεύθυνση Απολλοδώρου 4, 6020 Λάρνακα.

Οι δραστηριότητες της Αρχιραββινείας Κύπρου εκτείνονται στις εξής λειτουργίες:

Τμήμα Κασρούτ (Cyprus Kosher) : Το Τμήμα Κασρούτ Κύπρου είναι ο μοναδικός φορέας επιτήρησης και πιστοποίησης προϊόντων ‘κασιέρ’ στην Κύπρο, πραγματοποίησης «Σχιτά» (εβραϊκή τεχνική σφαγής ζώων), έγκριση εισαγόμενων προϊόντων ‘κασιέρ’ που πωλούνται σε καταστήματα και ειδικά σημεία διάθεσης σε τοπικές υπεραγορές. Το Τμήμα «Κασρούτ» προωθεί την ευαισθητοποίηση ως προς τα ζητήματα που άπτονται της τήρησης των ιερών κανόνων τήρησης του «Κασρούτ» ενώπιον της κυβέρνησης και των τοπικών φορέων.

Τμήμα Μίκβε : Το Τμήμα Μίκβε στηρίζει τη σύσταση και τη λειτουργία κολυμβηθρών εξαγνισμού (Μίκβε) σε όλη την Κύπρο. Επιπροσθέτως, το Τμήμα ανταποκρίνεται σε διευκρινήσεις και ερωτήματα εκδίδοντας εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης βασισμένες στους Ιερούς Κανόνες της Αλαχά (Εβραϊκός Νόμος) αναφορικά στα παραδεδεγμένα κριτήρια ‘Κασρούτ’ των κολυμβηθρών εξαγνισμού (Μίκβε) της Κύπρου για ζητήματα που άπτονται της οικογενειακής ζωής.

Τμήμα Γάμων : Το Τμήμα Γάμων επιτηρεί την τέλεση εβραϊκών γάμων στην Κύπρο, εφαρμόζοντας τον Εβραϊκό Νόμο και τις παραδόσεις. Το Τμήμα διευθετεί και πιστοποιεί την τέλεση εβραϊκών γάμων, οι οποίοι αναγνωρίζονται από την Αρχιραββινεία Κύπρου και τις Ραββινείες ανά τον κόσμο. Το Τμήμα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο νυμφευμένο ζεύγος Εβραίων να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα, που πιστοποιούν ότι ο γάμος τους τελέσθηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Εβραϊκού Νόμου (Αλαχά).

Τμήμα Μπριτ-Μιλά (Περιτομή) : Το Τμήμα διευθετεί την πραγματοποίηση εβραϊκής Περιτομής σύμφωνα με τις επιταγές του Εβραϊκού Νόμου (Αλαχά) και παρέχει λύσεις και επαγγελματική αρωγή προκειμένου η Μπριτ-Μιλά να διενεργείται ορθά.

Τμήμα Ταφής (Χεβρά Καντισιά) : Η ‘Χεβρά Καντισιά’ της Αρχιραββινείας Κύπρου λειτουργεί το Εβραϊκό Νεκροταφείο της Λάρνακας, που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Η ‘Χεβρά Καντισιά’ καλύπτει τις ανάγκες εξαγνισμού του νεκρού, της ταφής του και την εξασφάλιση των απαιτουμένων εγγράφων από τις τοπικές αρμόδιες αρχές. Κατά περίπτωση, το Τμήμα Ταφής συνδράμει στην αναγνώριση του νεκρού και συντονίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την διακομιδή του νεκρού από την Κύπρο προς τον επιθυμητό τόπο ταφής του. Επιπροσθέτως, το Τμήμα Ταφής συνεργάζεται με τοπικούς αξιωματούχους του κράτους επί τω τέλει προστασίας των δικαιωμάτων του Εβραίου τεθνεώτος, προστατεύοντάς τον από τυχόν παρεμβάσεις που είναι δυνατόν να συλήσουν τον νεκρό.

Τμήμα Ιουδαϊκών Έργων Τέχνης (Judaica) : Το Τμήμα διαθέτει αντικείμενα ιουδαϊκής τέχνης (Judaica), κυλίνδρους παπύρων της Πεντατεύχου, ‘Μεζουζότ’, ‘Τφιλίν’ κ.ά. Το Τμήμα παρέχει υπηρεσίες ελέγχου
των ‘Τφιλίν’ και των ‘Μεζουζότ’.

Η Αρχιραββινεία είναι η ανώτατη θρησκευτική εβραϊκή αρχή, οι αποφάσεις της οποίας δεσμεύουν τους Εβραίους πιστούς που κατοικοεδρεύουν στα τοπικά όρια της δικαιοδοσίας της.

Κάθε Αρχιραββινεία λειτουργεί κατά το πρότυπο του ‘Μεγάλου Σανχεντρίν’ της Ιερουσαλήμ, που ασκούσε τις αρμοδιότητές του έως και την καταστροφή του Δευτέρου Ναού το 70 μ.Χ., εκδίδοντας διατάγματα και ερμηνευτικές διατάξεις βάσει του Εβραϊκού Νόμου που εφαρμόζονταν από τον Εβραϊκό Λαό.

Ο τίτλος του Αρχιραββίνου σε πολλές χώρες αποδίδεται στον επίσημα αναγνωρισμένο θρησκευτικό ηγέτη της τοπικής Εβραϊκής Κοινότητας ή στον ραββίνο που αποφασίζεται να διορισθεί από τις αρμόδιες κρατικές τοπικές αρχές.