αρχική σελίδα / Η τελετή θεμελίωσης

Η τελετή θεμελίωσης

Ο Αρχιραββίνος του Ηνωμένου Βασιλείου, Πανσοφολογιότατος ρ. Εφράιμ Μίρβις, και ο Αρχιραββίνος Κύπρου, ρ. Άριε Ζεέβ Ράσκιν, παρεστάθησαν από κοινού χθες στην επίσημη τελετή θεμελίωσης της νέας Εβραϊκής Σχολής King David που πρόκειται να ανεγερθεί στην Λάρνακα.

 

Η τελετή θεμελίωσης ανάγεται στην αρχαία Εβραϊκή παράδοση, όταν είχε ευλογηθεί ο θεμέλιος λίθος του Ναού της Ιερουσαλήμ, συμβολίζοντας την ενότητα, την ιστορική συνέχεια και την δέσμευση του Εβραϊκού λαού να διατηρεί τις παραδόσεις.

 

Ευλογώντας αμφότεροι τον θεμέλιο λίθο του σχολείου, έψαλαν προσευχές και ανέγνωσαν χωρία των Ιερών Κειμένων, αναδεικνύοντας τις αέναες Αρχές που διαπνέουν τον Ιουδαϊσμό, όπως το αίσθημα ενότητας που χαρακτηρίζει τον Εβραϊκό λαό, την προσήλωσή του προς την πνευματική του εθνική κληρονομιά, ως επίσης και την δέσμευση της Αρχιραββινείας Ηνωμένου Βασιλείου και της Αρχιραββινείας της Κύπρου να καταστούν θεματοφύλακες του Εβραϊσμού προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

 


עוד מאמרים